Vizyon & Misyon

Cosmos Yatırım Holding AŞ, yeni yapısıyla aktif yatırım stratejileriyle hareket eden, genç ve yeni nesil bir yatırım şirketidir.
Çevresel ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle insan kaynaklarına yatırım, toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten grubumuz, sürdürülebilir kalkınma ilkesine bağlı kalarak yatırımlarına karar vermektedir.
Cosmos Yatırım Holding, vizyon hedefleri arasındaki yatırım alanları ile profesyonel sermayeyi buluşturarak, sermaye gücü yetersiz potansiyelli iş modellerine finansman sağlamak, yeni fikirlere ve projelere finansman sağlamaktır.

Holding olarak yatırımlarımızda stratejik önceliğimiz ;

  • Yurtiçi ve yurtdışı endüstriyel tesislerin kurulumu için çözüm ortaklıkları,
  • Sürdürülebilir ve verimli büyümenin desteklenmesi vizyonu çerçevesinde enerji verimliliğine yönelik iş modelleri,
  • Ülkemiz için stratejik önemi olduğu ve desteklenmesi gerektiği görülen, büyüme ihtiyacı ve potansiyeli olan alanlardaki şirketler
  • Yenilikçi ve rekabetçi çözümler sunan start-up projeler
Sosyal Medyada Paylaş