30

30 yılı aşkın tecrübe

50

Grupta 50'yi aşkın alanında uzman, güçlü çalışan kadrosu

Fields of Activity

Fields of Activity

Investor Relations

Investor Relations

COSMOS olarak, yatırımcı ilişkilerinde uluslararası standartlarda uyguladığımız kurumsal yönetim ile paydaş değerini sürekli artırmayı hedefliyoruz.

Read More
Contact

Contact

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. olarak faaliyet konumuz, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen hizmetleri ve faaliyeti, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla; sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve böylece şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

About Us Vision & Mission
Contact
Contact
Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için tıklayınız.
Cosmos Yatırım Holding A.Ş.