Genel Kurul
  • 2021 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi İndir
  • 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İndir
  • 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu İndir
  • 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı İndir
  • 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname Örneği İndir
Sosyal Medyada Paylaş